Oferta

Zapewniamy dla naszych klientów korzystne warunki wykonania oraz stosowne gwarancje i serwis.

Zakres naszych usług realizowany jest zgodnie z nadanymi decyzjami UDT

Nasza oferta

konserwacje urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

Konserwacje urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

naprawy urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

Naprawy urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących

Modernizacje Urządzeń Transportu Bliskiego i Dźwigów

Modernizacje urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

remonty urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

Remonty urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

Resursy, przeglądy specjalne urządzeń transportu bliskiego i dźwigów

Resursy, przeglądy specjalne urządzeń transportu bliskiego i dźwigów, pomiary elektryczne

Usługi w zakresie transportu bliskiego

  • projektowanie wytwarzanych i modernizowanych urządzeń,
  • konserwacje,
  • remonty,
  • montaże,
  • naprawy,
  • modernizacje,
  • pomiary elektryczne,
  • badania nieniszczące: haków dźwignicowych, konstrukcji stalowych, połączeń spawanych metodą penetracyjną i magnetyczno-proszkową, pomiary linowe, badania wizualne,
  • przygotowanie urządzeń transportu bliskiego  do badań okresowych przez UDT,
  • resursy, przeglądy specjalne